Klammern, leicht

A Klammer, verzinkt, Sencotiert
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, gehärtet
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Streifenwinkel
0 º
A Klammer, verzinkt, gehärtet
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Streifenwinkel
0 º
A Klammer, verzinkt, gehärtet
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Streifenwinkel
0 º
A Klammer, verzinkt, Sägespitze
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Sägespitze
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Schüttverpackung
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Schüttverpackung
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Schüttverpackung
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Schüttverpackung
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Schüttverpackung
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
A Klammer, verzinkt, Schüttverpackung
Technical specifications
Klammer Typ 1
A Klammer
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet

Seiten