Ce Marking

Mange byggprodukter som brukes til bygging på stedet og i fabrikkproduksjon i hele EU krever CE-merket. Denne logoen viser at produktet har blitt testet med den aktuelle europeiske harmoniserte testmetode. Dette sikrer at produktene er trygge å bruke og gir viktig informasjon om de grunnleggende egenskapene for bruk i det tiltenkte formålet. Reglene for CE-merkingen ble skjerpet 1. juli 2013, med innføringen av den nye Byggevare forordning (305/2011).

Med introduksjonen nye byggevareforordningen er du pålagt å vise erklæringen av ytelse av produktet ved siden av CE-merking. Formålet med erklæringen er å informere arkitekter, bygningsingeniører og entreprenører om de grunnleggende egenskapene til produktet, og dermed gi nødvendig informasjon for å sikre at produktet er egnet for bruk i en bygning eller deler av det for å møte kravene.

SENCO festemidler er ment for bruk i strukturellt tømmer og er produsert i samsvar med de krav som er skissert i EN14592. I erklæringen fra Ytelsesproduktdetaljer er oppført med relevant bøyestyrke , pull-out og pull-gjennom verdier, strekkfasthet og klimatiske motstand klassifisering angitt.

Festemidler for mekanisk festing av gipsplater oppfyller kravene i EN 14566 som er testet for eksponering for brannklasse A1 i henhold til og fleksibilitet uten brekkasje fenomener.

Ytelseserklæringen for SENCO festemidler er produsert i samsvar med Byggevare forordning og kan bli funnet i festemiddel informasjonen.