Verzinkter Stahl

3,1mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Schraubschaft, blank, sencotiert
Technical specifications
Streifenwinkel
20 º
3,1mm Streifennagel, Ringschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
20 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º
3,1mm Streifennagel, Glattschaft, verzinkt, sencotiert
Technical specifications
Drahtmaterial
Normal verzinkt, gehärtet
Streifenwinkel
34 º

Seiten